TOTS ELS FORMATS

 
Suport: Clàssic
Impressió: Cuatri. 1 cara
Termini de producció: Estàndard